Välkommen!

I dag är det viktigt att ha en mentor eller Coach som kan guida oss ur det Kaos många av oss upplever.

KuliosaKuriosa Limited är verksamma på Svenska arbetsmarknaden både för dig som vill bli Coachad och dig som är Coach och söker kunder.

Kuliosa Kuriosa Limited är verksamt under flera beteckningar som en filial och plattform för att synliggöra och möjliggöra mer och fler till 2020 och 2021. Vi samverkar med Cool Company på så sätt att alla anställda arbetar genom Cool Company när uppdraget pågår men står skrivna hos oss när vi söker och blir uppsökta.

KULIOSA Kuriosa har tre meningar som ledord i allt vi gör;

Vi vet vad vi kan. Vi vet också vad vi inte kan. VI VET INTE DET VI INTE VET! Därför finns KuliosaKuriosa Limited för att verka i detta tomrum!

Fler arbeten försvinner på grund av maskiner och robotar i vad som kallas den fjärde industri revolutionen. Vad gör du när en robot tar över ditt jobb?

Vi utbildar och Coachar dem som önskar i en mängd teman som berör dessa områden och andra. Tryck på länken för mer info!

Våra Kurser och Coaching finns inom ramen för innovativa vägar runt arbeten i det tjugoförsta sekelskiftet samt IT stöd, Webb design, Sidoinkomst, passiv inkomst hur gör du för att få alternativ inkomstkälla?

Praktiska tips för att få din kropp att känna sig säker. Använd Social kompetens och emotionell intelligens som en väg för att förhålla dig med fötterna på jorden men med utsträckta armar till den nya tidens vägar.

Pengar växer som gräs, lär dig hur system fungerar på riktigt. Hur kan vi snabbast nå till en Global marknad och kunder?

DeVi Coaching är en praktisk empirisk utbildning i Nya Innovativa vägar för ett framåtskridande i den nya tiden.